Unión Europea Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en Melloras tecnoloxicas en industria hortofruticola, cun investimento de 84.405,81 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 29.542,03 €. Con este proxecto a empresa pretende elaborar novos produtos, aumentar a produción de ….